Kundeundersøkelser

fra 1.2 2016 startet vi og måle våre kunder.
 

KUNDETILFREDSHET

Hvor fornøyd er bedriftens kunder? 

Vi gir alle våre kunder mulighet til å forbedre oss.