Drift

Alle næringsbygg i Norge i dag har temperaturreguleringssystemer. For at disse skal fungere optimalt er det svært viktig at de blir riktig brukt, instillt og ikke minst vedlikeholdt. Enkleste måten å få til dette på er ved å sette vekk driften av anleggene til profesjonelle fagfolk. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å la oss drifte anleggene etter levering. Vi drifter også anlegg som vi ikke selv har levert dersom det er ønskelig. Er du interessert i at vi skal drifte ditt anlegg, ber vi deg om å ta kontakt med oss.